((سال رونق تولید گرامی باد )) "بسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ اللَّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الحُجَةِ بنِ الحَسَن صَلَواتُکَ علَیهِ و عَلی آبائِهِ فِی هَذِهِ السَّاعَةِ وَ فِی كُلِّ سَاعَةٍ وَلِیّاً وَ حَافِظاً وَ قَائِداً وَ نَاصِراً وَ دَلِیلًا وَ عَیْناًحَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتعَهُ فِیهَا طَوِیلا.                                                       
سایت های مرتبط
اوقات شرعی
اذان صبح  
طلوع خورشيد  
اذان ظهر  
غروب خورشيد  
اذان مغرب  
 
طول جغرافيايي : عرض جغرافيايي :
سایت های مرتبط

 

موضوع و اهداف سازمان


الف : تصدي و اجراي كليه طرحهاي مطالعاتي و اجرائي و عمراني مربوط به تاکسيراني و رفاه شهروندان در ارتباط با تاكسيراني
ب : تصميم گيري و تعيين تكليف نسبت به كليه اموري كه به هر نحو به تاكسيراني ارتباط پيدا مي كند با رعايت قوانين و مقررات موضوعه و هماهنگ با ساير خدمات
ج : تديون و تصويب آيين نامه ها و دستورالعملها و بخشنامه هاي داخلي مورد نياز
د: اجرا و اعمال مقررات تصويب شده نسبت به تاكسيرانان و تاكسي داران
ه : نظارت بر امور رفاهي ،درماني ،تاميني ، فرهنگي ،بازرگاني ،خيريه و ورزشي كاركنان سازمان و كارگزاران تاكسيراني اعم از تاكسي دار و تاكسي ران
و : برنامه ريزي در امور اجرايي ،كنترل ،بازرسي ،امور انضباطي و تشويقي و خدماتي


وظايف سازمان


-اصلاح و ايجاد سيستم تاكسيراني متناسب با بافت شهر فریدون کنار و جمعيت و وضعيت ترافيكي آن

-استفاده از امكانات در اختيار ،در جهت نيل به اهداف پيش بيني شده در متن قانون و آئين نامه هاي اجرائي و دستور العمل مربوط به آن
 
-بكارگيري و استفاده از امكانات قانوني به منظور تامين رفاه و آسايش مسافرين درون شهري و برنامه ريزي نحوه سرويس دهي سيستم تاكسيراني متناسب و هماهنگ با ساير وسايل حمل و نقل عمومي درون شهري
 
-توسعه و تكميل سيستم تاكسيراني با برنامه ريزي و سياست گذاري مناسب و پيش بيني لازم به منظور تامين نيازمنديهاي آتي شهر از لحاظ تعداد تاكسي براي سرويسهاي عمومي
-بالا بردن سطح دانش و كارآيي پرسنل و رانندگان دارندگان تاكسي در امور تاكسيراني و علي الخصوص در برخورد با مسافرين و جلوگيري از تخلفات آنها
 
-استفاده و بكارگيري امكانات در جهت تامين درآمد سازمان از محل اخذ عوارض و درآمدهاي قانوني و انجام كارشناسي و مشاوره و تهيه تعرفه هاي خدماتي و ايجاد امكانات لازم براي سرمايه گذاري و راه اندازي سيستم هاي جديد تاكسيراني و يا مكمل سيستمهاي موجود با همكاري و مشاركت كليه اشخاص
 
-اتخاذ روشهاي مناسب جهت نظم بخشيدن به سيستم تاكسيراني و جلب همكاري ساير اركانها و نهادها و وزارتخانه ها در جهت تامين و تجهيز سيستم تاكسيراني
 
-بررسي و محاسبه ميزان كرايه و تعرفه هاي حمل و نقل مسافر درون شهري و پيشنهاد آن براي تصويب به شوراي شهر و مراجع ذيربط قانوني و نظارت بر اجراي دقيق مصوبات و اجراي فرم،رنگ،تعداد،ارقام،و حروف قابل درج در شماره تاكسي و آرم و ظرفيت مجاز كليه تاكسيها با رعايت كامل مقررات آيين نامه اجرائي قانون مربوطه و دستورالعمل هاي صادره از سوي شورايعالي ترافيك و وزارت كشور
-مطالعات لازم براي تهيه نقشه مسيرهاي تاكسيراني درون شهري با استفاده از مطالعات مربوط مبداء ـ مقصد سفرهاي شهري با رعايت و در نظر گرفتن طول مسيرها و تعداد خطوط و نيازمنديهاي مراكز خدمات شهري
-نظارت دقيق بر نحوه سرويس دهي اشخاص كه به نمايندگي شهرداري به صورت حقيقي و يا حقوقي متقبل ارائه سرويس در مسيرهاي عمومي و يا مشخص گرديده اند
 
-صدور و لغو تمديد پروانه اشتغال به حمل و نقل عمومي مسافر درون شهري با تاكسي (پروانه تاكسي ) ازطريق شهرداري يا سازمان بر اساس مفاد آيين نامه تصويبي و دستورالعاملهاي صادره از سوي وزارت كشور
 
تمديد اعتبار تاكسيراني در صورت دارا بودن شرايط متقاضي مندرج در آيين نامه-
-بررسي و تهيه آمار و اطلاعات لازم در خصوص تعداد پروانه تاكسيراني و تعداد تاكسيهاي موجود و تاكسي هائي كه به ناوگان تاكسيراني اضافه مي شود
 
-اخذ تعهد رسمي بر عدم انجام تخلفات موضوع آيين نامه تصويبي و قبول تصميمهاي هيأتهاي انظباطي و رعايت دستور العمل هاي صادره از سوي وزارت كشور از متقاضي صدور پروانه تاكسيراني

 

 

 
طراحی واجرا توسط تحلیل گران آمارد