\
 
 
                                                                     
سایت های مرتبط
اوقات شرعی
اذان صبح  
طلوع خورشيد  
اذان ظهر  
غروب خورشيد  
اذان مغرب  
 
طول جغرافيايي : عرض جغرافيايي :
سایت های مرتبط


سمانه آزادی کناری
 • نام و نام خانوادگی : سمانه آزادی کناری
 • مدرک : کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
 • سمت : مسئول فناوری اطلاعات
 • ایمیل : s.azadikenari@yahoo.com
 • صفحه شخصی
محمدظاهرمحمدی
 • نام و نام خانوادگی : محمدظاهرمحمدی
 • مدرک : فوق لیسانس
 • سمت : معاون شهردار
 • ایمیل :
 • صفحه شخصی
علی فاطری
 • نام و نام خانوادگی : علی فاطری
 • مدرک : فوق لیسانس
 • سمت : مسئول درآمد
 • ایمیل :
 • صفحه شخصی
فرزین تقی پور
 • نام و نام خانوادگی : فرزین تقی پور
 • مدرک : فوق دیپلم
 • سمت : مسئول گشت نظارت ساختمانی
 • ایمیل :
 • صفحه شخصی
محمد احمدی
 • نام و نام خانوادگی : محمد احمدی
 • مدرک : لیسانس
 • سمت : مسئول واحد آتشنشانی
 • ایمیل :
 • صفحه شخصی
تقی غلامپور
 • نام و نام خانوادگی : تقی غلامپور
 • مدرک : لیسانس
 • سمت : مسئول حراست
 • ایمیل :
 • صفحه شخصی
رمضان نوتراش
 • نام و نام خانوادگی : رمضان نوتراش
 • مدرک : دیپلم
 • سمت : مسئول کارپردازی
 • ایمیل :
 • صفحه شخصی
سید احمد اسدالهی
 • نام و نام خانوادگی : سید احمد اسدالهی
 • مدرک : دیپلم حسابداری
 • سمت : سرپرست امور مالی
 • ایمیل :
 • صفحه شخصی
حمزه آهنگریان
 • نام و نام خانوادگی : حمزه آهنگریان
 • مدرک : کارشناسی مدیریت تربیت بدنی
 • سمت : مسئول اداری
 • ایمیل :
 • صفحه شخصی
حسینعلی حسن زاده
 • نام و نام خانوادگی : حسینعلی حسن زاده
 • مدرک : لیسانس عمران
 • سمت : سرپرست عمرانی
 • ایمیل :
 • صفحه شخصی
مصطفی نجار
 • نام و نام خانوادگی : مصطفی نجار
 • مدرک : فوق لیسانس مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز
 • سمت : مسئول فضای سبز
 • ایمیل : m_najar342@yahoo.com
 • صفحه شخصی
یاسر مرادی
 • نام و نام خانوادگی : یاسر مرادی
 • مدرک : فوق لیسانس
 • سمت : مسئول دفتر شهردار
 • ایمیل : yasser_moradi2020@yahoo.com
 • صفحه شخصی
حسن دشتی
 • نام و نام خانوادگی : حسن دشتی
 • مدرک : فوق لیسانس
 • سمت : مسئول اصناف وپیشه وران
 • ایمیل :
 • صفحه شخصی
محمدتقی اختیاری
 • نام و نام خانوادگی : محمدتقی اختیاری
 • مدرک : دیپلم
 • سمت : مسئول نوسازی
 • ایمیل :
 • صفحه شخصی
شهلا خانی کناری
 • نام و نام خانوادگی : شهلا خانی کناری
 • مدرک : فوق لیسانس حقوق
 • سمت : مسئول املاک وحقوقی
 • ایمیل : sh.khanikenari@gmail.com
 • صفحه شخصی
حسن علی یعقوب پور
 • نام و نام خانوادگی : حسن علی یعقوب پور
 • مدرک : فوق دیپلم
 • سمت : مسئول روابط عمومی
 • ایمیل : Ta.gholampour@chmail.ir
 • صفحه شخصی
شکرالله جعفری
 • نام و نام خانوادگی : شکرالله جعفری
 • مدرک : مهندس عمران
 • سمت : مسئول شهرسازی
 • ایمیل :
 • صفحه شخصی
ناصر آزادی
 • نام و نام خانوادگی : ناصر آزادی
 • مدرک : فوق دیپلم
 • سمت : مسئول خدمات شهری
 • ایمیل :
 • صفحه شخصی
علي رضا نصرالله نژاد
 • نام و نام خانوادگی : علي رضا نصرالله نژاد
 • مدرک : ديپلم
 • سمت : مسئول كارگزيني
 • ایمیل :
 • صفحه شخصی


طراحی واجرا توسط تحلیل گران آمارد